Navbar --
Catatan Aras Air Harian
Kategori Sukatan Aras Air
Normal
Berjaga
Amaran
Bahaya
Kategori Sukatan Aras Air
Berjaga
Amaran
Bahaya
Masa / Jam Tempat Menyukat Aras Air
SUNGAI SEMERAK SUNGAI GOLOK SUNGAI GALAS SUNGAI KELANTAN SUNGAI LEBIR SUNGAI KELANTAN AIR MULIH SUNGAI KELANTAN SUNGAI GOLOK
PASIR PUTIH RANTAU PANJANG KUALA JAMBU DABONG JAMBATAN GUILLEMARD TUALANG TANGGA KRAI AIR MULEH JETI KASTAM JENOB
00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00