Navbar --
Laporan Tenaga Kerja Pusat Kawalan Operasi Bencana
Bil PKOB Anggota
Pengawal Perhubungan Awam Petugas Jumlah
1 BILIK GERAKAN IPD BACHOK 4 0 12 16
2 BILIK GERAKAN IPD BACHOK 4 0 64 68
3 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
4 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
5 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
6 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
7 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
8 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
9 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
10 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
11 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
12 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
13 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
14 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
15 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
16 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
17 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
18 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
19 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
20 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
21 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
22 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
23 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
24 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
25 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
26 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
27 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
28 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
29 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
30 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
31 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
32 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
33 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
34 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
35 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
36 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3
37 BILIK GERAKAN ANGKATAN PERTAHANAN AWAM NEGERI KELANTAN 1 1 1 3