Navbar --
Laporan Terperinci Pemindahan Mangsa Bencana Tak Warta
Bil Nama Daerah Pusat Pemindahan Tak Warta / Tempat Berkumpul Tarikh PPS Dibuka Jumlah Mangsa Pemindahan Tarikh PPS Ditutup
Bil Pusat Jumlah Keluarga Jumlah Mangsa Mengikut Jantina
Dewasa Kanak²
L P L P
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Keluarga: 0
Jumlah Mangsa: 0
OKU Lelaki: 0
OKU Perempuan: 0
Komorbiditi Lelaki: 0
Komorbiditi Perempuan: 0