Navbar --
Bilangan Petugas Dihantar Ke Pusat Pemindahan
Bil Pusat Pemindahan / Tempat Berkumpul Tarikh Hantar Tarikh Lapor Bertugas Tarikh Tamat Bertugas Lokasi Terlibat Bil Petugas Keterangan
Lelaki Perempuan Jumlah