Navbar --
Catatan Aras Air Tertinggi Mengikut Harian
Kategori Sukatan Aras Air
Berjaga
Amaran
Bahaya
Tarikh Tempat Menyukat
SUNGAI SEMERAK SUNGAI GOLOK SUNGAI GALAS SUNGAI KELANTAN SUNGAI LEBIR SUNGAI KELANTAN AIR MULIH SUNGAI KELANTAN SUNGAI GOLOK
PASIR PUTIH RANTAU PANJANG KUALA JAMBU DABONG JAMBATAN GUILLEMARD TUALANG TANGGA KRAI AIR MULEH JETI KASTAM JENOB
Normal 0.4 5 0.7 28 10 23 17 10 1 19
Berjaga 2 7 2 32 12 27 20 20 3 21.5
Amaran 2.3 8 2.15 35 14 31 22.5 30 4 22.5
Bahaya 3 9 2.5 38 16 35 25 40 5 23.5
29/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/09/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0