Navbar --
Catatan Aras Air Tertinggi Mengikut Tempat
Kategori Sukatan Aras Air
Berjaga
Amaran
Bahaya
Bil Sungai Lembangan Stesen Jajahan Aras Normal (m) Aras Berjaga (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m) Catatan Tertinggi
Tarikh / Waktu Sukatan (m)
1 SUNGAI KELANTAN TANGGA KRAI KUALA KRAI 17 20 22.5 25
2 SUNGAI GALAS DABONG KUALA KRAI 28 32 35 38
3 SUNGAI LEBIR TUALANG KUALA KRAI 23 27 31 35
4 SUNGAI KELANTAN JAMBATAN GUILLEMARD TANAH MERAH 10 12 14 16
5 SUNGAI KELANTAN JETI KASTAM KOTA BHARU 1 3 4 5
6 SUNGAI SEMERAK PASIR PUTIH 0.4 2 2.3 3
7 SUNGAI GOLOK JENOB TANAH MERAH 19 21.5 22.5 23.5
8 SUNGAI GOLOK RANTAU PANJANG 5 7 8 9
9 SUNGAI GOLOK KUALA JAMBU 0.7 2 2.15 2.5
10 AIR MULIH AIR MULEH PASIR MAS 10 20 30 40